Vår- og høstopphold

Det å lære om fjellet, dyrehold, mattradisjoner og overlevelse i fjellet i gamle dager, gir mening og forståelse om hvordan våre forfedre levde. Et tøft og barskt liv. Vi legger på litt eventyr og sagn i det faglige opplegger hos oss, dette gir fin spenning og ikke minst ny kjennskap til gamle eventyr og tradisjoner. Hundekjøring i eller bak vognen er også en aktivitet som gir forståelse for hvordan, hvorfor og hva Alaska Huskyer liker aller best å gjøre.

Mandag
11.00 Ankomst og innlosjering
11.30 Velkomst og informasjon i gammen. Fyr på ildstedet. Lokal historie for å vekke elevenes interesse for stedet.

Praktisk informasjon om stedet, personalet og brannrutiner.
12.00 Lunsj
13.00 Kort klassetime: Informasjon om uken. Hvordan ha det fint i fjellet.

Minikurs i gammen om bekledning, hvordan unngå å fryse, hvordan være mot hverandre. Regler.
14.00 Aktivitet: Stjerneorientering hvor elevene henter bokstaver som settes sammen til et ord. Mål: Utforske området rundt og på leirskolen.

Eksempler på poster:

Kaste sikkerhetsline i vann

Kaste med fiskestang for å fange opp en flaskepost med bokstav.

Bevege seg inn i eventyrskogen

Post ved uteleirstedet

Bevege seg gjennom hinderløypen
16.00 Middag

17.30: Historiefortelling fra Sjodalen i gammen. Historien om Ridderspranget: Historien skal gå som en rød tråd gjennom uken. Elevene får oppgaven om dramatisering av «Ridderspranget». Oppmuntre elevene til å besøke eventyrskogen og gå den. Fri lek.
19.30 Kveldsmat

Tirsdag
07.45 Vekking
08.15 Frokost og smøring av niste
09.15 Skoletime med gjennomgang av dagen. Vi går igjennom bekledning og hva vi skal ha med.
10.00 Vi møtes ute for avreise. Elevene blir delt opp i to grupper (valdrisene og vagværene) og går samlet med gruppen til Steinholet. Stopp underveis med historiefortelling, biologi og områdets geologi. Minikurs og konkurranse med kast av sikkerhetsline i vann når vi kommer frem.

11.00 Framme i Steinholet. Lunsj rundt bål (må vurdere denne opp mot hvor lang tid elevene bruker på å gå opp til Steinholet)

Aktiviteter:(Aktivitetene gjennomføres i to grupper som bytter aktivitet mellom stasjon 1 og 2.)

11.45– 13.00 Stasjon 1: Utnyttelse av råvarer i skogen: Elevene ser på og diskuterer rundt gammelt fangstanlegg for elg. Elevene er delaktige i og lærer om historisk og lokal konservering av kjøtt, hvordan ble hele dyret utnyttet hva annet som kan spises i skogen?  Elevoppgave i grupper: Kunne lage et eget bål som kan koke opp en kjel med margbein av elg/rein. Elevene får kun en fyrstikk og må gjøre grundige forberedelser. Margbeinet er kokt ferdig på leirskolen og må kun varmes opp i kokende vann i noen få minutter

13.15 – 14.30 Stasjon 2: Utnyttelse av råvarer fra elv: Elevene er delaktige og lærer om historiske fangstteknikker av fisk. Det legges opp til elevaktivitet med opptaking og utsetting av ståsnører og garn. Elevene er delatige og lærer om historisk konservering av fisk, blant annet oppbevaring i myr. Biologi i og ved vann.
16.00 Middag

18.00 Dansekurs i lokal gammeldans, med dans og diskotek etterpå
19.30 Kveldsmat

Onsdag

07.45 Vekking
08.15 Frokost og smøring av niste
09.15 Skoletime med gjennomgang av dagen. Vi går igjennom bekledning og hva vi skal ha med.
10.00 -12.00 Stasjon 1: Hundekjøring og fotooppgave

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 15.00 Stasjon 2: Fjelløkologi: I Ressvoll-jentenes fotspor. Her følger vi Norges første kvinnelige biologer (som begge kom fra Vågå) og studerer fjellplanter og økologi på en spennende måte. Det legges opp til elevaktivitet og ved hjelp av planter skal elevene klare og orientere seg frem i naturen. De må dermed følge godt med om de skal klare å finne tilbake til leiren etter økten.

16.00 Middag

Fri aktivitet: Besøke Sagaskogen, fiske, lek i uteområdet
19.30 Kveldsmat

Torsdag

07.45 Vekking
08.15 Frokost og smøring av niste
09.15 Oppmøte rundt ildstedet. Gjennomgang av tur. Vi går igjennom bekledning og hva vi skal ha med.
10.00 Avreise for fjelltur til Stuttgongkampen. Lunsj blir spist på tur – ta med niste og drikke hver dag. Vi legger opp til flere mindre stopp underveis med biologi, geologi og lokale historier
16.00 Middag

17.30 Presentasjon av elevenes eventyr om Ridderspranget

Gammeldansfest og diskotek etterpå.
19.30 Kveldsmat


Fredag
07.45 Vekking
08.15 Frokost
09.15 Pakking, rydding og støvsuging av rom og fellesarealer.
10.30 Gruppeoppgave og quiz fra oppholdet
11.30 Bildevisning fra uka på storskjerm
12.00 Lunsj (smøres med fra frokost)
13.00 Avreise

Sjodalen Hyttetun Saga Fjelltun Jotunheimen Reinsdyr