Vinter opphold

Det å lære om vinter, kulde, fjellet, mattradisjoner og overlevelse i fjellet vinterstid, gir mening og forståelse om hvordan våre forfedre levde. Et tøft og barskt liv. Vi legger på litt eventyr og sagn i det faglige opplegger hos oss, dette gir fin spenning og ikke minst ny kjennskap til gamle eventyr og tradisjoner. Hundekjøring i eller bak sleden er også en aktivitet som gir forståelse for hvordan, hvorfor og hva Alaska Huskyer liker aller best å gjøre.

Mandag
11.00 Ankomst og innlosjering
11.30 Velkomst og informasjon i gammen. Fyr på ildstedet. Lokal historie for å vekke elevenes interesse for stedet.

Praktisk informasjon om stedet, personalet og brannrutiner.
12.00 Lunsj
13.00 Kort klassetime: Informasjon om uken. Hvordan ha det fint i fjellet. Minikurs i gammen om bekledning, hvordan være mot hverandre. Regler.

14.00 Aktivitet: Stjerneorientering på ski/truger hvor elevene henter bokstaver som settes sammen til et ord: Utforske området rundt på Sjodalen hyttetun.
Eksempler på poster:
Bevege seg inn i eventyrskogen
Post ved uteleirstedet
Bevege seg gjennom hinderløypen

16.00 Middag

17.30: Historiefortelling fra Sjodalen i gammen. Historien om Ridderspranget: Historien skal gå som en rød tråd gjennom uken. Elevene får oppgaven om dramatisering av «Ridderspranget». Oppmuntre elevene til å besøke eventyrskogen og gå den. Fri lek
19.30 Kveldsmat

Tirsdag
07.45 Vekking
08.15 Frokost og smøring av niste
09.15 Skoletime med gjennomgang av dagen og oppsummering av gårdagen. Vi går igjennom bekledning og hva vi skal ha med.
10.00 Vi møtes ute for avreise. Elevene blir delt opp i to grupper (valdrisene og vagværene) og går samlet med gruppen til Steinholet. Stopp underveis med historiefortelling og biologi i de to gruppene.

11.00 Framme i Steinholet. Lunsj rundt langbål.

Aktiviteter

11.45– 13.00 Stasjon 1: Utnyttelse av råvarer i skog og fjell: Elevene ser på og diskuterer rundt gammelt fangstanlegg for elg. Elevene får delta på å sette opp snare etter rype og mårfeller. Elevene er delaktige i og lærer om historisk og lokal konservering av kjøtt, hvordan ble hele dyret utnyttet hva annet som kan spises i skogen og på fjellet.

Elevoppgave: Kunne lage et eget bål som kan koke opp en kjel med margbein av elg/rein. Elevene får kun en fyrstikk og må gjøre grundige forberedelser. Margbeinet er kokt ferdig på leirskolen og må kun varmes opp i kokende vann i noen få minutter.

13.15 – 14.30 Stasjon 2: Hvordan overleve ute om vinteren? Minikurs hvor elevene lærer hvordan de kan tenke som dyrene og overleve i vinterfjellet. Kurs i hvordan de kan grave seg ned under snøen og orientere seg ute i naturen ved hjelp av planter, sol og stjerner. Elevoppgave: Kunne grave en nødbiuvakk, og løse en oppgave hvor de skal bevege seg etter gitte himmelretninger på ski.

16.00 Middag

18.00 Dansekurs gammeldans med dans og diskotek etterpå
19.30 Kveldsmat

Onsdag

07.45 Vekking
08.15 Frokost og smøring av niste
09.15 Skoletime med gjennomgang av dagen og oppsummering av gårdagen. Vi går igjennom bekledning og hva vi skal ha med.
10.00 -12.00 Stasjon 1: Hundekjøring, skilek og fotooppgave

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 15.00 Stasjon 2: Vinteresetring. Opplev den gamle kulturen med vintersetring/vinterlego.
Turen går på ski til en gammel seter. Her vil de få erfare hvordan livet kunne være på en vinterseter med kinning, vedhogst og vannhentig. Vi sjekker rypesnarene og mårfeller på veien. På setra vil elevene bli aktivisert med ulike arbeidsoppgaver og historier ved peisen fra lokale folkeeventyr.

16.00 Middag
Fri aktivitet: Besøke Sagaskogen, fiske, lek i uteområdet, refleksløype
19.30 Kveldsmat

Torsdag

07.45 Vekking
08.15 Frokost og smøring av niste
09.15 Oppmøte rundt ildstedet. Gjennomgang av tur. Vi går igjennom bekledning og hva vi skal ha med.
10.00 Avreise for fjelltur til Sjuggusjøen. Lunsj blir spist på tur ved bål – ta med niste og drikke hver dag. Vi legger opp til flere mindre stopp underveis med biologi og historier. Isfiske og evt. opptak av ståsnører fra dagen før.
16.00 Middag

17.30 Presentasjon av elevenes eventyr om Ridderspranget
Gammeldansfest og diskotek etterpå.
19.30 Kveldsmat


Fredag
07.45 Vekking
08.15 Frokost
09.15 Pakking, rydding og støvsuging av rom og fellesarealer.
10.30 Gruppeoppgave og quiz fra oppholdet
11.30 Bildevisning fra uka på storskjerm
12.00 Lunsj (smøres med fra frokost)
13.00 Avreise