Kjøpsvilkår – Guidede turer

Under finner dere informasjon om kjøpsvilkår som gjelder for Flis og fjell sammen med informasjon om forsikring, utstyr og annen informasjon som er greit å vite før dere bestiller tur.

Hvis Flis og Fjell må avlyse turen på grunn av sykdom, eller annen forefall på guide så blir det ikke fakturert for turen.
Hvis værforholdene er for dårlig og vi må avlyse turen, så blir det ikke fakturert. Vi prøver og ha en alternativ tur og gå hvis været er lokalt.

Kundene må ha egen reise og ulykkesforsikring.

Aldersgrense brevandring Bøverbreen 12 år
Aldersgrense andre turer 7 år   

FORSIKRING

Flis og Fjell har ansvarsforsikring.
Kundene må ha egen ulykke- eller reiseforsikring.
Guiden har ansvar for dere når dere er på tur og guidens autoritet må respekteres.

Guiden kan velge og avbryte turen og ta sikreste rute
til startpunktet. Om dette skulle skje, må kunden likevel betale for turen. Ved dårlig vær vil vi alltid forsøke å finne et alternativt turmål før turen blir avlyst.
Flis og Fjell sine guider har siste ordet ved alle spørsmål som dreier seg om trygghet, behov for helsepersonell eller lignende.

Flis og Fjell bruker ikke signerte dokumenter, men kunden må likevel være klar over at toppturer, fjellskiturer, fjellvandring, brevandring innebær en viss risiko.

Når kundene har fått dette dokumentet, er de enige om at de selv er ansvarlige for sin egen trygghet, og at anbefalinger fra guiden bør følges.
Om et uhell eller ulykke skulle skje er Flis og Fjell sine guider ansvarlige for all kommunikasjon med helse/politietat.

Flis og Fjell sine guider har basis førstehjelpsopplæring og forsikrer seg om at kunden får riktig transport til nærmeste lege eller sjukehus.

Flis og Fjell sine guide trenger ikke å følge kunden til lege eller sjukehus, men velger selv om dette er nødvendig i den enkelte situasjon.
Flis og Fjell tolererer ikke bruk av alkohol eller andre rusmidler på sine turer. Kunder som er synlig beruset eller på annen måte ikke er egnet til å ta fornuftige avgjørelser kan avvises fra å bli med på turen.

TRANSPORT

Kunden må selv ordne transport om ikke annet er avtalt. Kundene har selv ansvar for å finne fram til oppmøtested etter den beskrivelsen som er gitt per epost eller i informasjonen om aktiviteten.

UTSTYR

På breturene har Flis og Fjell med spesialutstyr som er krevd til kunden. Om dere ikke har det selv. Dette er oftest stegjern, isøks, sele og hjelm.
Kundene har selv med eget, personlig utstyr som ekstra klær og mat/drikke.

MAT OG DRIKKE

Kundene må ha med mat og drikke til turen selv. Drikke råder vi og ta med fra
hjemme/overnattingssted. Det kan være muligheter for vannfylling på turen, men dette kommer litt an på årstid og turmål. En bør ha med minst 1,5-liter drikke. En må også ha med godt med mat tilpasset turen som dere skal ut på.